Cz En

 

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde Úvod » Souhlas s údaji

Souhlas se zpracováním údajů

Účastník souhlasí se zařazením všech jím v rámci registračního formuláře poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti pořadatele akce jakožto správce (dále též dohromady jako „Společnost“), a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle §11 a21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat (tj.na adrese každého správce samostatně s účinky vůči danému správci), že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost, případně s podnětem i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účastník fotografické soutěže výslovně souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně zaslané fotografie, uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Společnosti v souvislosti s propagací akce s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to bez omezení doby.